Arts & Therapeut

NILAS

NILAS is een afkorting van:

NI = Non
L  = Lineaire
A  = Analytisch
S  = Systeem

De NILAS MV® wordt gebruikt om non lineaire processen te analyseren. De basis van deze methode is gelijk aan de HRV = cardio-frequentiemeting. Bij de ontwikkeling van het systeem werden biologische processen zoals: fysiologie, genetica en klinische geneeskunde gekoppeld aan (informatieve) parameter voor de beoordeling van de (functionele) situatie van iemands gezondheid.

De NILAS MV® geeft informatie over:

  • Adaptatieniveau van het cardiovasculaire systeem
  • Vegetatieve regulatie
  • Neuro-endocriene regulatie
  • Psycho-emotionele toestand

Aan de hand van de uitslag kun je als professional informatie geven over:

  • Mate van gezondheid
  • Stressbelasting
  • Psycho-emotionele gemoedstoestand
  • Energiehuishouding
  • Meridianen als lever / nieren / hormonen etc.
  • Biologische leeftijd

Wat kan de NILAS

Product info

NILAS Film