Arts & Therapeut

Non Lineaire Diagnostiek

Non Lineaire Diagnostiek is een andere manier om te diagnosticeren dan we gewend zijn in het ziekenhuis (reguliere geneeskunde). Non Lineaire Diagnostiek houd zich bezig met ‘verbanden’ en welke ‘oorzaken’ er aan ten grondslag  -kunnen-  liggen waarom we ziek worden.
De eerste ontwikkelingen van deze technologie zijn gedaan op Stanford Medical voor het Amerikaanse leger en later door de Russen voor zowel hun elitetroepen in het leger als voor hun kosmonauten. De wens voor hun kosmonauten was om een systeem te ontwikkelen dat al in een vroeg stadium eventuele disbalans in het lichaam zou kunnen detecteren zelfs nog vóór het zich fysiek heeft gemanifesteerd. Iemand uit de ruimte terug halen is immers heel kostbaar. Daarom is de Oberon®  ook heel erg krachtig als preventiemiddel. Alles bij elkaar zit er zo’n 50 jaar research en development in dit systeem, een miljardenproject.

De basis van de Oberon® valt onder de Non Liniaire diagnostiek (NLS).

Nauwkeurigheid    Door de bijdrage en toepassingen van Prof. Popp (biofotonen) is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid erg goed.  Andere systemen op basis van deze technologie werken op basis van elektromagnetische golven.oberonfrequenties

Aan de hand van de frequenties (rechts) kunnen we bepalen of er sprake is van pathologie – pluis of niet pluis-!

 De fabrikant, Metavital GmbH, wordt jaarlijks gecontroleerd en de apparatuur moet elk jaar worden geaccrediteerd en dus gekeurd door het Ministerie van volksgezondheid in Duitsland.