Arts & Therapeut

Wat is (bio)resonantie

 Zowel in de alternatieve geneeskunde als wetenschap is de term ‘resonantie’ bekend, maar hoe kunnen we het ‘begrijpen en verklaren’?

Feit is dat iedere levende cel op Aarde een elektrisch en een (elektro)magnetisch energieveld om zich heen heeft dat ‘resoneert’.
De eerste onderzoekingen over ‘resonantie’ zijn gedaan door wetenschappers als: Lakhovsky (1869–1942). Maar ook Royal Raymond Rife (1888–1972) en Hilda Clark 1928–2009) hebben een belangrijke bijdrage geleverd . Lakhovsky van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Een paar voorbeelden:
1. een wijnglas wordt in trilling gebracht door een bepaalde toon, het wijnglas gaat resoneren en als de toon krachtig genoeg is dan explodeert het glas.
2. Wie de vierdaagse in Nijmegen een keer heeft gelopen weet dat de soldaten niet gelijk oftewel in resonantie over de brug mogen lopen in verband met gevaar voor instorten.

Resonantie
Net zoals een stemvork op zijn eigen frequentie gaat meetrillen, zo gaat ook (bijvoorbeeld) een bacterie meetrillen c.q. “resoneren”. Als de frequentie sterk genoeg is, kan deze vernietigd worden doordat hij als het ware kapot trilt.
In de jaren dertig van de vorige eeuw, bouwde, een heer Rife, een microscoop waarmee levende bacteriën en andere organismen waar te nemen waren. In die tijd een bijzondere ontdekking omdat het waarnemen van levende bacteriën niet mogelijk was. Rife ontdekte een aantal virussen en bacteriën waaronder het kankervirus welke hij virus BX noemde. Hij ontdekte ook dat deze virussen en bacteriën gedood werden door er een specifieke frequentie op los te laten.

Bioresonantie
Bio staat voor ‘leven, zo ontstond er in de loop der jaren steeds meer apparatuur waarbij het mogelijk is om specifieke frequenties door te geven om de gezondheid van mensen te helpen. Bijvoorbeeld ook om minder goed functionerende organen weer gezond te laten “trillen”. Iedere cel, ieder weefsel, iedere stof kent zijn eigen specifieke frequentiespectrum. Daarnaast communiceren cellen onder andere d.m.v. lichtflitsen (biofotonen). Ze wisselen, via bepaalde frequenties, informatie uit. In een gezond lichaam gebeurt dit ongestoord. Echter, door allerlei oorzaken (giftige stoffen, virussen, parasieten, bacteriën, medicijnen, straling etc) wordt deze informatie-uitwisseling gestoord. De functie van de cellen wordt zo ook gestoord en de cellen kunnen ziek worden. Meestal gebeurt dit op de zwakke plekken (bijvoorbeeld door erfelijke aanleg bepaald).
Door middel van bioresonantie is vast te stellen welke stoffen deze communicatie verstoren. Er wordt getest op de volgende belastingen: bacteriën, virussen, parasieten, allergieën, amalgaam etc. Door middel van het bioresonantie apparaat worden de storende frequenties omgezet in therapiefrequenties. Zo worden belastende frequenties geëlimineerd. De belastende stoffen komen vrij en worden uitgescheiden. Een andere toepassing is de behandeling van allergieën of intoxicaties (bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan verfoplosmiddelen of pesticiden). Dit wordt gedaan door de trilling van deze stoffen in spiegelbeeld toe te dienen waardoor het resultaat 0 cq.. eliminatie is. Een bekend voorbeeld hiervan is geluid en antigeluid.

Het is niet mogelijk alle varianten van bioresonantie therapie te bespreken en elk jaar komt er nieuwe apparatuur op de markt. De werking van de gebruikte apparatuur verschilt en wordt niet altijd door de leverancier toegelicht- bron Wikipedia, klik hier voor meer info- .

Biofotonen
De cellen van ons lichaam stralen ongeveer 100.000 lichtimpulsen (biofotonen) per seconde uit. Deze fotonen zijn allemaal van verschillende frequenties. In de biofysica is dit al jaren bekend. De Russische natuurkundige Alexander Gurwitsj stelde dit al in 1933 vast en later hebben de Duitse fysici Popp en Mersmann dit op hun eigen wetenschappelijke wijze vastgesteld. Als een cel goed functioneert, dan straalt deze coherent, ofwel harmonisch licht uit. De ‘aansturing’ van de chemische processen in cellen geschiedt door licht, maar tijdens het proces wordt ook weer licht geproduceerd.
Klik hier voor YouTube film wat is licht / biofotonen?

Radionica
Radionica is weer ‘andere koek’. Wat ik begrijp als natuurgeneeskundige (ik ben geen wetenschapper) is dat (bio)resonantie geen radionica is, maar radionica apparatuur maakt gebruikt van (bio)resonantie!
Er worden een aantal parameters in de apparatuur opgeslagen als: geslacht, leeftijd, gewicht, lengte, astrologie, hartslag etc. opgeslagen en aan de hand van wiskundige berekeningen (variabelen) komt er een uitslag, cq. ‘diagnose’. De sceptici noemen dit willekeur en niet wetenschappelijk onderbouwt, een soort ‘black box’ uitslag waarbij de computer vandaag deze uitslag geeft en de volgende dag een andere diagnose -niet reproduceerbaar-!
Doordat de opkomst van de computer en technologie zie ik dat er steeds meer apparatuur op de markt komt (ook namaak uit China) met ‘radionica technologie’.

Persoonlijk vind ik deze ontwikkeling zorgwekkend omdat we te maken hebben met gezondheid van mensen. Prima als het gaat over niet ernstige zieke mensen, maar wat als het er wel toe doet als mensen ernstig ziek zijn en afhankelijk zijn van een arts/therapeut die alleen zijn apparaat vertrouwd? Een apparaat is toch een hulpmiddel, hetzelfde als een (huis)arts of therapeut (bloed)onderzoek aanvraagt. En als je toch met zulke apparatuur wilt werken ‘prima’, maar wees je bewust wat je aan het doen bent!
Copyright Wim Haafkes
Op en/of aanmerkingen zijn welkom